Fortbiken against Duchenne - 6 uren van het Fort van Borsbeek

Fortbiken against Duchenne - 6 uren van het Fort van Borsbeek
Klik op de banner hierboven om in te schrijven voor Fortbiken II
Deze mountainbiketocht is een initiatief van het Nederlandse Duchenne Parent Project en wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse stichting "Evenementen voor Maatschappelijke Organisaties Foundation (Emolife)".

dinsdag 8 september 2015

Wat u moet weten over fiscaal aftrekbare giften

Belastingvermindering

Nema, de vereniging die de giften voor de sponsoring van de Belgische deelnemers aan de Duchenne Heroes beheert, is één van verenigingen die erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Financiën. Dat betekent dat giften van 40 euro of meer recht geven op een belastingvermindering van 45 procent van uw storting. Die minimumdrempel geldt per kalenderjaar en per vereniging. Nema bezorgt u een fiscaal attest in het voorjaar van het jaar nadat u uw gift deed, dat u kan gebruiken om de giften in te vullen op uw volgende belastingbrief.
Er staat ook een maximum op. Uw stortingen voor verschillende goede doelen mogen in totaal niet meer dan 10 procent van uw totale netto-inkomen bedragen of niet boven 376.350 euro komen om in aanmerking te komen voor het fiscale voordeel. Een volledige lijst van erkende goede doelen en meer informatie kan u hier terugvinden.

Geen opmerkingen: