Fortbiken against Duchenne - 6 uren van het Fort van Borsbeek

Fortbiken against Duchenne - 6 uren van het Fort van Borsbeek
Klik op de banner hierboven om in te schrijven voor Fortbiken II
Deze mountainbiketocht is een initiatief van het Nederlandse Duchenne Parent Project en wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse stichting "Evenementen voor Maatschappelijke Organisaties Foundation (Emolife)".

woensdag 1 december 2010

OBSERVATIONAL DATA FROM ONE-YEAR FOLLOW-UP STUDY VALIDATE

SOUTH PLAINFIELD, NJ – December 1, 2010 – Data published in the December issue of the medical journal Muscle and Nerve confirm the utility of six-minute walk distance (6MWD) as a clinically meaningful endpoint in dystrophinopathy, a disease continuum comprising Duchenne and Becker muscular dystrophy (DBMD). The data showed that boys with DBMD experience a significant decline in walking ability compared to healthy boys over one year, suggesting that slowing the loss of walking ability is a major treatment goal. The observational study, which provides the first longitudinal natural history data reflecting changes in 6MWD in patients with DBMD, was conducted at the University of California-Davis, sponsored by PTC Therapeutics and funded in part by a grant from Parent Project Muscular Dystrophy (PPMD).

Google vertaling van bovenstaande tekst:
Gegevens die zijn gepubliceerd in het december nummer van het medische tijdschrift spieren en zenuwen te bevestigen het nut van zes-minuten loopafstand (6MWD) als een klinisch zinvol eindpunt dystrophinopathy, een ziektecontinuüm omvat Duchenne en Becker spierdystrofie (DBMD). De gegevens bleek dat jongens met DBMD een significante daling van ervaring in loopvaardigheid in vergelijking met gezonde jongens meer dan een jaar, wat suggereert dat het vertragen van het verlies aan loopvaardigheid een belangrijke doelstelling is van de behandeling. De observationele studie, die de eerste longitudinale natuurlijke historie van gegevens die veranderingen in 6MWD bij patiënten met DBMD voorziet, werd uitgevoerd aan de Universiteit van California-Davis, gesponsord door PTC Therapeutics en deels gefinancierd door een subsidie van Parent Project spierdystrofie (ppmd) .

Geen opmerkingen: