Fortbiken against Duchenne - 6 uren van het Fort van Borsbeek

Fortbiken against Duchenne - 6 uren van het Fort van Borsbeek
Klik op de banner hierboven om in te schrijven voor Fortbiken II
Deze mountainbiketocht is een initiatief van het Nederlandse Duchenne Parent Project en wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse stichting "Evenementen voor Maatschappelijke Organisaties Foundation (Emolife)".

zondag 15 augustus 2010

De Morgen 7 augustus 2010

Even zag het er niet goed uit voor de groep Bikers for Maarten uit Kaggevinne. Hun aanvraag voor een quadtocht door het Hageland op 29 augustus stootte bij het gemeentebestuur van Holsbeek op een onverbiddelijk njet. Doel van de tocht is om geld in te zamelen voor Maarten, een jongen die lijdt aan de spierziekte van Duchenne. Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) vreest echter voor het Hagelandse reliëf. "Quads zouden te veel erosie veroorzaken", zegt hij in Het Nieuwsblad. "De burgemeester apprecieert de inzet van de organisatoren voor (zieke) kinderen ten zeerste, maar dat geeft hen niet het recht overlast te bezorgen aan andere mensen en schade te veroorzaken aan de bos- en veldwegen", klinkt het nog op zijn kabinet. De Bikers hebben hun parcours inmiddels aangepast. Van de negen andere Hagelandse gemeenten kregen ze wel toestemming.

Geen opmerkingen: